Computer content

ابزار سنگین

 • میزهای آزمایشگاهی
 • تابلوهای ابزار دقیق
 • پرینتر های سه بعدی
 • کامپیوترهای صنعتی
 • شبیه سازهای صنعتی

ابزار سبک

 • لوازم مونتاژ
 • ابزار اندازه گیری
 • باتری و جای باتری
 • پایه ها و گیره ها
 • فیبرها و پلتفرمها
 • مواد مصرفی
 • دیگر ابزارآلات سبک